Náhradní plnění i v roce 2024 představuje nejsnazší a nejvýhodnější způsob. Odeberte služby nebo produkty od firmy, která zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených. V případě nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP Vám hrozí pokuta od úřadu práce až 1 000 000 Kč.

Poskytovatelé náhradního plnění:

Společnost D.I.SEVEN FACILITY má letité zkušenosti s poskytováním náhradního plnění. Specializuje se na facility management a působí na celém území České republiky.

 

Společnost D.I.SEVEN SERVICE nabízí své služby pro splnění povinného podílu s náhradním plněním. Objednat můžete jak bezpečnostní tak úklidové služby.

 

Bezpečnostní agentura SIPADAN a.s. poskytuje bezpečnostní a úklidové služby i v rámci náhradního plnění. Na českém trhu působí již řadu let, a to na celém území České republiky.

Náhradní plnění 2024 > Zaměstnávání OZP

Zaměstnávání OZP

OZP je zkratka používaná pro osoby zdravotně postižené. Zaměstnávání občanů OZP je podporováno státem mechanismy povinného podílu. Zvýšenou ochranu zdravotně postižených na trhu práce definuje
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 3. část, § 67.

Existují další označení – kategorie - pro rozlišení závažnosti postižení. Podle stupně postižení se také mění míra podpory ze strany státu. O tom v jaké kategorii je občan OZP zařazen, rozhoduje posudkový lékař. Ten vypracuje posudek a zařadí zdravotně postiženého do kategorie TP, ZTP nebo ZTP/P. Než začnete zaměstnávat zdravotně postižené, mohlo by Vás zajímat, co tyto zkratky znamenají.

Stupně zdravotního postižení

 • TP – těžce postižený
 • ZTP – zvlášť těžce postižený
 • ZTP/P – zvlášť těžce postižený s potřebou průvodce

Zastaralá označení, která už se nepoužívají:

 • ZPS – změněná pracovní schopnost
 • ZZ – zdravotně znevýhodněný

Jak stát podporuje OZP?

Všeobecný společenský trend se postupně vyvíjí ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů. Díky podpoře státu na trhu práce a společenské zodpovědnosti firem mají možnosti, jak se uplatnit, lépe se zařadit mezi zdravé lidi a vést spokojený důstojný život. Jakým způsobem se realizuje jejich ochrana na trhu práce?

Chráněné pracovní dílny

Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 60 % OZP, může být místu uznán status chráněné pracovní dílny, ke kterému se vážou různé výhody a podpora státu.

Chráněná pracovní místa

Zaměstnavatelé mohou ve svých firmách zařídit speciální pracovní místa, určená přímo pro zdravotně postižené, tzv. chráněná pracovní místa. Pokud se například majitel firmy rozhodne podpořit zaměstnávání OZP, nejdříve sepíše dohodu s úřadem práce a získá od něj příspěvek. Zavazuje se, že na tomto místě bude pracovat OZP nejméně tři roky. Výše příspěvku od úřadu práce se liší podle stupně zdravotního postižení.

Chráněná pracovní místa pomáhají zdravotně postiženým zapojit se na trhu práce. Mohou (ale nemusí) sloužit jako předstupeň před běžným pracovním místem.

Pracovní rehabilitace

Dříve zdravý člověk, zdravotně postižený například po úrazu, se nemůže dál věnovat práci, kterou vykonával dříve. Má možnost zažádat Úřad práce o zařazení do pracovní rehabilitace, jejímž cílem je získání a udržení vhodné práce pro postiženého, přičemž Úřad práce všechny náklady na tuto rehabilitaci hradí.

Náhradní plnění se vyplatí


Aktuální náhradní plnění
Pokud Vás zajímají nejaktuálnější informace z oblasti náhradního plnění, navštivte stránku D.I.SEVEN, kde naleznete aktuální informace, rady a doporučení k roku 2024.

 • Povinný podíl snadno a rychle
  Náhradní plnění i v roce 2024 představuje nejsnazší a nejvýhodnější způsob. Odeberte služby nebo produkty od firmy, která zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených. V případě nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP Vám hrozí pokuta od úřadu práce až 1 000 000 Kč.

 • Žádné zbytečné výdaje
  Můžete přímo zaměstnat OZP nebo využít náhradní plnění, každopádně získáte pro svou firmu užitečné služby. Pokud povinný podíl splníte prostým odvodem peněz do státní pokladny, nemáte z toho vůbec nic. Jen pocit nejistoty, jestli ty peníze opravdu doputují, kam mají, tedy na podporu zdravotně postižených.

 • Dvě mouchy jednou ranou
  Nemáte vhodné podmínky pro zaměstnávání OZP a Vaše firma stejně potřebuje určité praktické služby nebo výrobky. Odeberte je pro náhradní plnění povinného podílu, ušetříte si čas, náklady i papírování. Schopný dodavatel náhradního plnění za Vás vyřeší všechnu administrativu.

 • Pomáháte zdravotně postiženým
  Využitím náhradního plnění podporujete zaměstnávání OZP. Zdravotně postižení spoluobčané mají díky náhradnímu plnění větší šanci získat zaměstnání, kde se mohou seberealizovat, zlepšit svou životní situaci a lépe se zapojit do společnosti, což je velmi důležité i pro jejich duševní pohodu.