Náhradní plnění i v roce 2024 představuje nejsnazší a nejvýhodnější způsob. Odeberte služby nebo produkty od firmy, která zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených. V případě nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP Vám hrozí pokuta od úřadu práce až 1 000 000 Kč.

Poskytovatelé náhradního plnění:

Společnost D.I.SEVEN FACILITY má letité zkušenosti s poskytováním náhradního plnění. Specializuje se na facility management a působí na celém území České republiky.

 

Společnost D.I.SEVEN SERVICE nabízí své služby pro splnění povinného podílu s náhradním plněním. Objednat můžete jak bezpečnostní tak úklidové služby.

 

Bezpečnostní agentura SIPADAN a.s. poskytuje bezpečnostní a úklidové služby i v rámci náhradního plnění. Na českém trhu působí již řadu let, a to na celém území České republiky.

Náhradní plnění 2024 > 2012 - 2015: Změnilo se něco?

Změny náhradního plnění od 1. ledna 2012

Náhradní plnění bylo od začátku roku 2012 významnou měrou omezeno a to jak pro odběratele, tak pro poskytovatele. Změny 2012 zachycuje novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Povinný podíl zaměstnávání OZP

Zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat zdravotně postižené v povinném podílu 4 %. Ten můžete splnit několika vzájemně kombinovatelnými způsoby:

 • Přijmete OZP do pracovního poměru
 • Využijete náhradní plnění a odeberete například služby od firmy, která zaměstnává přes 50 % OZP.
 • Zaplatíte určený odvod státní pokladně.
 • ...rebelové mohou ignorovat povinný podíl a dostat pokutu až ve výši 1 000 000 Kč.

Novinka 2012: Limit pro odběr náhradního plnění

Nejvýznamnější změnou, kterou přinesl rok 2012, je zavedení limitu pro poskytování náhradního plnění. Společnost zaměstnává přes 50 % OZP, ale náhradní plnění svým klientům může nabídnout ve formě odběru služeb, produktů nebo zakázek jen do omezené výše, dané vzorcem:

36 x průměrná mzda x počet přepočtených zaměstnanců OZP v předchozím roce

Změny zákona také brání tzv. přefakturaci, náhradní plnění mohou poskytovat jen opravdu spolehliví a prověření dodavatelé s potřebným potvrzením o zaměstnávání zdravotně postižených v nadpolovičním počtu.

Evidence o odběru náhradního plnění

Nově bylo také nařízeno vést evidenci s identifikačními údaji o odběrateli náhradního plnění a ceny dodaných služeb nebo produktů bez DPH.

Omezení zaměstnavatelů

Novelou byla omezena maximální výše příspěvku na provozní náklady zřízeného místa pro zdravotně postižené, nového i zavedeného, a to na 48 000 Kč ročně.

Sloučila se chráněná pracovní místa a chráněné dílny. Z poskytování náhradního plnění byly vyjmuty následující instituce: církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti a chráněné pracovní dílny občanských sdružení.

Dopady pro samotné OZP

Zrušila se kategorie ZZ – „zdravotně znevýhodnění“. Zdravotně postižené osoby posuzuje orgán sociálního zabezpečení a na něm záleží, jaký stupeň invalidity bude postiženému uznán.

Ve výsledku jsou zvýhodněni zaměstnavatelé těžce postižených občanů a invalidních důchodců, zatímco dříve zdravotně znevýhodněné osoby už nejsou považovány za zdravotně postižené a jejich zaměstnávání není zvlášť podporováno.

Náhradní plnění se vyplatí


Aktuální náhradní plnění
Pokud Vás zajímají nejaktuálnější informace z oblasti náhradního plnění, navštivte stránku D.I.SEVEN, kde naleznete aktuální informace, rady a doporučení k roku 2024.

 • Povinný podíl snadno a rychle
  Náhradní plnění i v roce 2024 představuje nejsnazší a nejvýhodnější způsob. Odeberte služby nebo produkty od firmy, která zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených. V případě nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP Vám hrozí pokuta od úřadu práce až 1 000 000 Kč.

 • Žádné zbytečné výdaje
  Můžete přímo zaměstnat OZP nebo využít náhradní plnění, každopádně získáte pro svou firmu užitečné služby. Pokud povinný podíl splníte prostým odvodem peněz do státní pokladny, nemáte z toho vůbec nic. Jen pocit nejistoty, jestli ty peníze opravdu doputují, kam mají, tedy na podporu zdravotně postižených.

 • Dvě mouchy jednou ranou
  Nemáte vhodné podmínky pro zaměstnávání OZP a Vaše firma stejně potřebuje určité praktické služby nebo výrobky. Odeberte je pro náhradní plnění povinného podílu, ušetříte si čas, náklady i papírování. Schopný dodavatel náhradního plnění za Vás vyřeší všechnu administrativu.

 • Pomáháte zdravotně postiženým
  Využitím náhradního plnění podporujete zaměstnávání OZP. Zdravotně postižení spoluobčané mají díky náhradnímu plnění větší šanci získat zaměstnání, kde se mohou seberealizovat, zlepšit svou životní situaci a lépe se zapojit do společnosti, což je velmi důležité i pro jejich duševní pohodu.